Turismvetenskap GR (B), Destinationsutveckling och strategisk management, 7,5 hp

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om destinationsutveckling och dess utmaningar med fokus på resiliens och hållbarhet. Vad driver framgångsrika destinationer och turistföretag? Vilka kritiska faktorer påverkar utbud och efterfrågan utifrån företagets, destinationens och samhällets perspektiv? Kursen inkluderar frågor om förändringar i omvärlden och sättet att arbeta med marknadsföring och management där destinationer är både kommersiella varumärken, politiska och sociala fenomen.

Vårterminen 2024

room Distans
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 13 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-L4720

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Tillgång till headset (eller mikrofon) och webbkamera krävs. Kursen kan ha online-träff/-träffar via webbaserat seminarium.

Behörighet

Sammanlagt minst 22,5 hp från något eller några av följande ämnen: Turismvetenskap, Turism- och fritidsvetenskap, Företagsekonomi, Industriell ekonomi och organisation, Kultur- och samhällsgeografi, Kulturgeografi, Miljövetenskap, Samhällsplanering, Servicemanagement.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25