Turismvetenskap GR (B), Kundbaserad varumärkesutveckling för besöksnäring, 7,5 hp

Kursen baseras på etablerad forskning och kunskap inom marknadsföring, konsumentbeteende och turism och ger en fördjupad förståelse för hur destinationer stegvis kan arbeta med att utveckla sitt varumärke och stärka sitt varumärkesvärde. Kursen syftar även till att ge dig fördjupad kunskap och färdigheter för utvärdering av destinationsvarumärke utifrån besökarnas perspektiv samt att kritiskt granska och utvärdera utmaningar och möjligheter för varumärkesutveckling inom turism såsom ekonomi, klimat, demografi, hälsa, hållbart produktion och konsumtion, innovation och digitalisering.

Höstterminen 2022

room Distans
  • Start: Höstterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 35 - 44
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-L4463

Sista anmälan: 19 april 2022

Sammankomster

Inga fysiska sammankomster. Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling samt hörlurar/bild.

Behörighet

Sammanlagt minst 22,5 hp från något eller några av följande ämnen: Turismvetenskap, Turism- och fritidsvetenskap, Företagsekonomi, Industriell ekonomi och organisation, Informatik, Informations- och medievetenskap, Kommunikation, Kultur- och mediegestaltning, Kultur- och samhällsgeografi, Kulturgeografi, Medie- och kommunikationsvetenskap, Psykologi, Servicemanagement.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Greta med gäster

Greta med gäster

Se vårt webbinarie med journaliststudenten Greta som programledare. Intervjuer med studenter i studion, frågelåda, hiss eller diss, korta filmklipp och frågestund med studievägledare. Missa inte!

Sidan uppdaterades 2022-06-29