Turismvetenskap GR (B), Kundbaserad varumärkesutveckling för besöksnäring, 7,5 hp

Kursen baseras på etablerad forskning och kunskap inom marknadsföring, konsumentbeteende och turism och ger en fördjupad förståelse för hur destinationer stegvis kan arbeta med att utveckla sitt varumärke och stärka sitt varumärkesvärde. Kursen syftar även till att ge dig fördjupad kunskap och färdigheter för utvärdering av destinationsvarumärke utifrån besökarnas perspektiv samt att kritiskt granska och utvärdera utmaningar och möjligheter för varumärkesutveckling inom turism såsom ekonomi, klimat, demografi, hälsa, hållbart produktion och konsumtion, innovation och digitalisering.

Höstterminen 2023

room Distans
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 45 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-L4871

Sista anmälan: 17 april 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 17 april

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Inga fysiska sammankomster. Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling samt hörlurar/bild.

Behörighet

Sammanlagt minst 22,5 hp från något eller några av följande ämnen: Turismvetenskap, Turism- och fritidsvetenskap, Företagsekonomi, Industriell ekonomi och organisation, Informatik, Informations- och medievetenskap, Kommunikation, Kultur- och mediegestaltning, Kultur- och samhällsgeografi, Kulturgeografi, Medie- och kommunikationsvetenskap, Psykologi, Servicemanagement.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-01-30