Turismvetenskap GR (B), Kundbaserad varumärkesutveckling för besöksnäring, 7,5 hp

Kursen baseras på etablerad forskning och kunskap inom marknadsföring, konsumentbeteende och turism och ger en fördjupad förståelse för hur destinationer stegvis kan arbeta med att utveckla sitt varumärke och stärka sitt varumärkesvärde. Kursen syftar även till att ge dig fördjupad kunskap och färdigheter för utvärdering av destinationsvarumärke utifrån besökarnas perspektiv samt att kritiskt granska och utvärdera utmaningar och möjligheter för varumärkesutveckling inom turism såsom ekonomi, klimat, demografi, hälsa, hållbart produktion och konsumtion, innovation och digitalisering.
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 45 - 2
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4871

Sista anmälan: 17 april 2023

Sommaren 2024

room Distans
 • Start: Sommaren 2024
 • Studieperiod: Vecka 23 - 32
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4069

Sista anmälan: 15 mars 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 mars

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Inga fysiska sammankomster. Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling samt hörlurar/bild.

Behörighet

Sammanlagt minst 22,5 hp från något eller några av följande ämnen: Turismvetenskap, Turism- och fritidsvetenskap, Företagsekonomi, Industriell ekonomi och organisation, Informatik, Informations- och medievetenskap, Kommunikation, Kultur- och mediegestaltning, Kultur- och samhällsgeografi, Kulturgeografi, Medie- och kommunikationsvetenskap, Psykologi, Servicemanagement.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-11-29