Turismvetenskap GR (B), Kundbaserad varumärkesutveckling för besöksnäring, 7,5 hp

Kursen baseras på etablerad forskning och kunskap inom marknadsföring, konsumentbeteende och turism och ger en fördjupad förståelse för hur destinationer stegvis kan arbeta med att utveckla sitt varumärke och stärka sitt varumärkesvärde. Kursen syftar även till att ge fördjupad kunskap och färdigheter för utvärdering av destinationsvarumärke utifrån besökarnas perspektiv samt att kritiskt granska och utvärdera utmaningar och möjligheter för varumärkesutveckling inom turism såsom ekonomi, klimat, demografi, hälsa, hållbart produktion och konsumtion, innovation och digitalisering.

Vårterminen 2022

info Distans
  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 13 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-L7091

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Se kursplanen

Höstterminen 2022

room Distans
  • Start: Höstterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 35 - 44
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-L4463

Sista anmälan: 19 april 2022

Du kan ändra din ansökan till och med 19 april

Se kursplanen

Sammankomster

Inga fysiska sammankomster. Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling samt hörlurar/bild.

Behörighet

Avklarade studier omfattande minst 22,5 hp från samhällsvetenskapligt ämne.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller