Turismvetenskap GR (B), Projektledning inom turism II, 7,5 hp

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om projektledning inom turism. Fokus är på offentligt finansierade utvecklingsprojekt och frågor som relaterar till hela processen från projektansökan till resultat. Kursen berör de särskilda frågor som finns inom turism- och besöksnäringsutveckling såsom offentlig och privat samverkan, många små företag, komplexa nätverk samt destinationer, platser och upplevelser som produkter. I kursen arbetar studenten med att analysera och hantera projektansökan, kommunikation, projektekonomi, samverkanspartners, implementering, rapportering och projektportföljer.

Vårterminen 2024

room Distans
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 13 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-L4880

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Tillgång till headset (eller mikrofon) och webbkamera krävs. Kursen kan ha online-träff/-träffar via webbaserat seminarium.

Behörighet

Sammanlagt minst 22,5 hp från något eller några av följande ämnen: Turismvetenskap, Turism- och fritidsvetenskap, Företagsekonomi, Industriell ekonomi och organisation, Kultur- och samhällsgeografi, Kulturgeografi, Miljövetenskap, Samhällsplanering, Servicemanagement.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25