Turismvetenskap GR (B), Turismens pris, 7,5 hp

Kursen beskriver och analyserar turismens sociokulturella, ekologiska och ekonomiska negativa påverkan samt tränar dig i att kritiskt analysera de drivkrafter som kännetecknar turismen som fenomen. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv vill kursen bidra till en fördjupad förståelse för samspelet mellan turism och de resurser som utgör dess grund.

Sommaren 2023

room Distans
  • Start: Sommaren 2023
  • Studieperiod: Vecka 23 - 32
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-L4099

Sista anmälan: 15 mars 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 15 mars

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Inga fysiska träffar. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Behörighet

Avklarade studier omfattande minst 22,5 hp från samhällsvetenskapligt ämne.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-01-30