Turismvetenskap GR (B), Turismens pris, 7,5 hp

Kursen beskriver och analyserar turismens sociokulturella, ekologiska och ekonomiska negativa påverkan samt tränar dig i att kritiskt analysera de drivkrafter som kännetecknar turismen som fenomen. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv vill kursen bidra till en fördjupad förståelse för samspelet mellan turism och de resurser som utgör dess grund.
  • Start: Sommaren 2022
  • Studieperiod: Vecka 23 - 32
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-L4059

Sista anmälan: 15 mars 2022

Sammankomster

Inga fysiska träffar. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Behörighet

Avklarade studier omfattande minst 22,5 hp från samhällsvetenskapligt ämne.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Greta med gäster

Greta med gäster

Se vårt webbinarie med journaliststudenten Greta som programledare. Intervjuer med studenter i studion, frågelåda, hiss eller diss, korta filmklipp och frågestund med studievägledare. Missa inte!

Sidan uppdaterades 2022-06-29