Turismvetenskap GR (B), Turismens pris, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen beskriver och analyserar turismens sociokulturella, ekologiska och ekonomiska negativa påverkan samt tränar dig i att kritiskt analysera de drivkrafter som kännetecknar turismen som fenomen. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv vill kursen bidra till en fördjupad förståelse för samspelet mellan turism och de resurser som utgör dess grund.

Sammankomster

Inga fysiska träffar. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Behörighet

Avklarade studier omfattande minst 22,5 hp från samhällsvetenskapligt ämne.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...