Turismvetenskap GR (C), Arbete i utvecklings- och forskningsprojekt, 7,5 hp

Spara favorit

Syftet med kursen är att erbjuda fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper som anknyter till utvecklings- och forskningsrelaterat arbete i ämnet turismvetenskap. Kursen avser också att stimulera till ett kritiskt reflektivt tänkande och analytisk förmåga kring teori och metod. Detta sker genom att få inblick i ett eller flera forskningsrelaterade projekt med koppling till turismvetenskapliga frågor. Studenten får ta del av hur ett sådant projekt skapas, utvecklas, insamling av data samt hur resultaten sedan analyseras och presenteras.

Sammankomster

Kursen samläses med programstuderande.

Behörighet

Turismvetenskap GR (A) 30 hp inkl. 7,5hp vetenskaplig metod, alternativt Turismvetenskap GR (A) 30 hp samt 7,5hp metod i Kulturgeografi A eller 7,5hp vetenskaplig metod i annat samhällsvetenskapligt ämne. Turismvetenskap GR (B) 30 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.