Turismvetenskap GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

Kursen erbjuder praktisk erfarenhet av samhällsvetenskaplig kunskapsproduktion och vetenskapligt skrivande genom teoretiska och empiriska studier. Detta i syfte att utveckla din vetenskapliga mognad, stringens, kreativitet och språkliga färdigheter, samt ge fördjupade kunskaper inom turismvetenskap. Detta sker genom att skriva ett självständigt arbete.

Vårterminen 2020

infoCampus, Östersund
  • Start: Vårterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 14 - 23
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Anmälningskod: MIU-S4310

Sista anmälan: 15 oktober 2019

Sammankomster

Kursen samläses med programstuderande.

Behörighet

Turismvetenskap GR (A) 30 hp inkl. 7,5hp vetenskaplig metod, alternativt Turismvetenskap GR (A) 30 hp samt 7,5hp vetenskaplig metod i Kulturgeografi A eller 7,5hp vetenskaplig metod i annat samhällsvetenskapligt ämne. Turismvetenskap GR (B) 30 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00