Turismvetenskap GR (C), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik II, 7,5 hp

Spara favorit

Syftet med kursen är att erbjuda fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper som anknyter till utvecklings- och forskningsrelaterat arbete i ämnet turismvetenskap. Kursen avser också att stimulera till ett kritiskt reflektivt tänkande och analytisk förmåga kring teori och metod. Detta sker genom att få inblick i ett eller flera forskningsrelaterade projekt med koppling till turismvetenskapliga frågor. Studenten får ta del av hur ett sådant projekt skapas, utvecklas, insamling av data samt hur resultaten sedan analyseras och presenteras.

Sammankomster

Kursen samläses med programstuderande.

Behörighet

Turismvetenskap GR (A) 30 hp inkl. 7,5 hp vetenskaplig metod, alternativt Turismvetenskap GR (A) 30 hp samt 7,5hp metod i Kulturgeografi A eller 7,5 hp vetenskaplig metod i annat samhällsvetenskapligt ämne. Turismvetenskap GR (B) 30 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...