Folkhälsovetenskap AV, Hälsa och tillämpning, 7,5 hp

Kursens syfte är att skapa förutsättningar för fördjupade kunskaper om centrala begrepp inom forskningsområdet folkhälsovetenskap. Syftet är även att anknyta till olika teorier som anknyter till det övergripande begreppet ”Hälsa” samt relatera dessa till forskningsområden som folkhälsovetenskap inrymmer.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 44
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V2081

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen ges på distans utan träffar på Campus, all undervisning sker via en lärplattform och e-mötesverktyg. Online sammankomster kan förekomma. Headset erfordras.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i folkhälsovetenskap, hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden eller motsvarande utländsk examen.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25