Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen i hälsovetenskap syftar till att du ska förvärva dig ökade kunskaper inom forskningsområdet hälsovetenskap. Fördjupa dina teoretiska kunskaper om vad hälsa innebär och hur hälsa kan främjas, upprätthållas och återerövras, samt hur ohälsa kan förebyggas och lindras. Kursen erbjuder möjligheter till fördjupade teoretiska kunskaper om hälsa ur ett samhälls-, grupp- och individperspektiv.

Sammankomster

IT-distanskursen har inga fysiska träffar. Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i folkhälsovetenskap, hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden eller motsvarande utländsk examen.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.