Folkhälsovetenskap AV, Samhällsplanering och riskbedömning, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen syftar till att ge dig fördjupad kunskap om hot mot och risker för folkhälsan i det moderna samhället i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Sammankomster

IT-distanskursen har inga fysiska träffar. Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

Sammankomster genom Adobe Connect kan förekomma.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i folkhälsovetenskap, hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden eller motsvarande utländsk examen samt 30 högskolepoäng kurser på avancerad nivå i folkhälsovetenskap.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.