Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar, 7,5 hp

Kursen tar upp frekvent förekommande folksjukdomar, dess orsaker samt hur folksjukdomar belyses regionalt, nationellt och globalt. Vissa medicinska och farmakologiska begrepp relaterade till folksjukdomar gås igenom.

Höstterminen 2020

roomDistans
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 41 - 45
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Anmälningskod: MIU-N2251

Sista anmälan: 15 april 2020

Sammankomster

Studierna bedrivs enskilt och i grupp via nätbaserad lärplattform med stöd av studiehandledning. Studieformen förutsätter studentens aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier. Online sammankomster sker genom e-mötesverktyg. Headset erfordras.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00