Folkhälsovetenskap GR (A), Photovoice - en metod för ökad delaktighet och empowerment, 7,5 hp

Spara favorit

Photovoice är en metod där deltagarna genom fotografering identifierar viktiga faktorer i sin omgivning. Metoden har använts för att synliggöra olika gruppers behov och skapa möjlighet till förändring. Metoden kan användas för hälsofrämjande arbete i olika miljöer och sammanhang, till exempel inom skola, omsorg och medborgardialog. Photovoice kan också användas i kvalitativa studier.

Sammankomster

Två obligatoriska sammankomster: en vid introduktion och en vid examination.

Behörighet

Minst 60 högskolepoäng på grund- och/eller avancerad nivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.