Folkhälsovetenskap GR (A), Photovoice - en metod för ökad delaktighet och empowerment, 7,5 hp

Spara favorit

Photovoice är en metod där deltagarna genom fotografering identifierar viktiga faktorer i sin omgivning. Metoden har använts för att synliggöra olika gruppers behov och skapa möjlighet till förändring. Metoden kan användas för hälsofrämjande arbete i olika miljöer och sammanhang, till exempel inom skola, omsorg och medborgardialog. Photovoice kan också användas i kvalitativa studier.

Sammankomster

Två obligatoriska sammankomster: en vid introduktion och en vid examination.

Behörighet

Minst 60 högskolepoäng på grund- och/eller avancerad nivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...