Folkhälsovetenskap GR (A), Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Kursen tar upp grundläggande vetenskapliga perspektiv och forskningstraditioner relevanta inom folkhälsovetenskap. Grundläggande principer för såväl kvalitativ som kvantitativ metod behandlas och förmågan att läsa folkhälsovetenskapliga artiklar tränas. Forskningsetiska principer lyfts också fram och diskuteras.

Höstterminen 2024

room Distans
  • Start: Höstterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 36 - 40
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V2711

Sista anmälan: 15 april 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Studierna bedrivs enskilt och i grupp via nätbaserad lärplattform med stöd av studiehandledning. Studieformen förutsätter studentens aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier. Online sammankomster sker genom e-mötesverktyg. Headset erfordras.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-11-30