Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa, 7,5 hp

Kursen tar upp olika aspekter av migration, integration och etablering. Betydelsen av genus, socioekonomi och livssituation belyses på individ-, familj- och befolkningsnivå. Kursen behandlar vidare hälsofrämjande- och riskfaktorer som är avgörande för livsvillkoren i ursprungslandet, under migrationen såväl som i det nya hemlandet.

Höstterminen 2022

room Distans
  • Start: Höstterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 50 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Anmälningskod: MIU-N2081

Sista anmälan: 19 april 2022

Sammankomster

Studierna bedrivs enskilt och i grupp via nätbaserad lärplattform med stöd av studiehandledning. Studieformen förutsätter studentens aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier.

Behörighet

Minst 30 högskolepoäng på grund- och/eller avancerad nivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Greta med gäster

Greta med gäster

Se vårt webbinarie med journaliststudenten Greta som programledare. Intervjuer med studenter i studion, frågelåda, hiss eller diss, korta filmklipp och frågestund med studievägledare. Missa inte!

Sidan uppdaterades 2022-08-16