Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa, 7,5 hp

Kursen tar upp olika aspekter av migration, integration och etablering. Betydelsen av genus, socioekonomi och livssituation belyses på individ-, familj- och befolkningsnivå. Kursen behandlar vidare hälsofrämjande- och riskfaktorer som är avgörande för livsvillkoren i ursprungslandet, under migrationen såväl som i det nya hemlandet.

Höstterminen 2023

room Distans
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 50 - 2
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-V2061

Sista anmälan: 17 april 2023

Höstterminen 2024

room Distans
 • Start: Höstterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 51 - 3
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-V2741

Sista anmälan: 15 april 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Studierna bedrivs enskilt och i grupp via nätbaserad lärplattform med stöd av studiehandledning. Studieformen förutsätter studentens aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier.

Behörighet

Minst 30 högskolepoäng på grund- och/eller avancerad nivå.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-03