Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa, 7,5 hp

Kursen tar upp olika aspekter av migration, integration och etablering. Betydelsen av genus, socioekonomi och livssituation belyses på individ-, familj- och befolkningsnivå. Kursen behandlar vidare hälsofrämjande- och riskfaktorer som är avgörande för livsvillkoren i ursprungslandet, under migrationen såväl som i det nya hemlandet.

Höstterminen 2021

room Distans
  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 50 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Anmälningskod: MIU-N2121

Sista anmälan: 15 april 2021

Sammankomster

Studierna bedrivs enskilt och i grupp via nätbaserad lärplattform med stöd av studiehandledning. Studieformen förutsätter studentens aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier. Online sammankomster sker genom e-mötesverktyg. Headset erfordras.

Behörighet

Minst 30 högskolepoäng på grund- och/eller avancerad nivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller