Folkhälsovetenskap GR (B), Projektledning, 7,5 hp

En stor del av folkhälsoarbetet i Sverige bedrivs i projektform. Kursen vänder sig till dig som vill ha en teoretisk och praktisk kompetens för att planera, genomföra och följa upp folkhälsoprojekt. Som student i kursen fördjupar du dig i de vanligast förekommande teoretiska modellerna för folkhälsoarbete och tillämpar dessa i praktiken under kursens gång. I kursen fördjupar du dina kunskaper om vikten av tydlig planering och målsättning för projekt.

Höstterminen 2023

room Distans
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 45 - 49
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V2051

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Utbildningen ges på distans och kommunikationen sker på en webbaserad lärplattform.
Examinationerna sker individuellt i form av seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt diskussionsuppgifter.

Behörighet

Minst 30 högskolepoäng i folkhälsovetenskap på grund- och/eller avancerad nivå.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-29