Kursplan

Spara favorit


Kursplan för:

Folkhälsovetenskap GR (B), Projektledning, 7,5 hp

Public Health Science BA (B), Project Management, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FH027G
Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Projektledning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senast ändrad: 2018-08-20
Giltig fr.o.m: 2018-06-12

Syfte

Syfte

Lärandemål

Lärandemål

Innehåll

Innehåll

Behörighet

Minst 30 högskolepoäng i folkhälsovetenskap på grund- och/eller avancerad nivå.

Kursbeskrivning

Beskrivning

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning

Examination

Examination

Ny examination i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.
Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

Övrig information

Övrigt