Folkhälsovetenskap GR (B), Projektledning, 7,5 hp

Spara favorit

En stor del av det systematiska folkhälsoarbetet i Sverige bedrivs i projektform. Kursen vänder sig till dig som vill ha en teoretisk och praktisk kompetens för att planera, genomföra och följa upp strategiska folkhälsoprojekt. Som student i kursen fördjupar du dig i de vanligast förekommande teoretiska modellerna för strategiskt folkhälsoarbete och tillämpar dessa i praktiken under kursens gång. I kursen fördjupar du dina kunskaper om vikten av tydlig planering och målsättning för projektarbeten. Vidare ingår även grunderna för organisation och ledarskap av projekt i offentlig sektor.

Sammankomster

Utbildningen ges på distans med träffar på campus i början och slutet av kursen. Däremellan sker kommunikationen på en webbaserad lärplattform.
Undervisningsformerna är föreläsningar, grupparbeten och problembaserade övningar med fokus på reflektioner och upplevelser som tillför erfarenheter inför det dagliga arbetet. Examinationerna sker individuellt i form av seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt diskussionsuppgifter.

Behörighet

Minst 30 högskolepoäng i folkhälsovetenskap på grund- och/eller avancerad nivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...