Folkhälsovetenskap GR (B), Projektledning, 7,5 hp

En stor del av det systematiska folkhälsoarbetet i Sverige bedrivs i projektform. Kursen vänder sig till dig som vill ha en teoretisk och praktisk kompetens för att planera, genomföra och följa upp strategiska folkhälsoprojekt. Som student i kursen fördjupar du dig i de vanligast förekommande teoretiska modellerna för strategiskt folkhälsoarbete och tillämpar dessa i praktiken under kursens gång. I kursen fördjupar du dina kunskaper om vikten av tydlig planering och målsättning för projektarbeten. Vidare ingår även grunderna för organisation och ledarskap av projekt i offentlig sektor.

Höstterminen 2021

room Distans
  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 45 - 49
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Anmälningskod: MIU-N2101

Sista anmälan: 15 april 2021

Sammankomster

Utbildningen ges på distans och kommunikationen sker på en webbaserad lärplattform.
Undervisningsformerna är föreläsningar, grupparbeten och problembaserade övningar med fokus på reflektioner och upplevelser som tillför erfarenheter inför det dagliga arbetet. Examinationerna sker individuellt i form av seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt diskussionsuppgifter.

Behörighet

Minst 30 högskolepoäng i folkhälsovetenskap på grund- och/eller avancerad nivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller