Folkhälsovetenskap GR (B), Självständigt arbete, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge erfarenhet av ett mer omfattande skriftligt arbete genom tillämpning av teoretiska och praktiska kunskaper, planera och genomföra en folkhälsovetenskaplig studie. Kursen inriktas i huvudsak på genomförande av ett vetenskapligt arbete som innebär fördjupning inom ett valt område under handledning.

Höstterminen 2020

infoDistans, Sundsvall
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 51 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Obligatoriska träffar: 1
  • Anmälningskod: MIU-N2281

Sista anmälan: 15 april 2020

Se kursplanen

Sammankomster

Kursen ges på distans utan träffar på campus, all undervisning sker via en lärplattform och e-mötesverktyg. Studieformen förutsätter studentens aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier. En obligatorisk sammankomst vid uppsatsseminariet ingår som genomföras via bildkonferens. Headset erfordras.

Behörighet

Minst 30 högskolepoäng i folkhälsovetenskap på grund- och/eller avancerad nivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00