Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp

Spara favorit

Under kursen behandlas olika forskningstraditioner, metoder och design samt forskningsetik. Kursen avslutas med ett självständigt vetenskapligt arbete inom huvudområdet folkhälsovetenskap.

Sammankomster

Kursen ges på distans utan träffar på campus, all undervisning sker via en lärplattform och e-mötesverktyg. I kursen ingår en skriftlig tentamina som är möjlig att genomföra på antingen Mittuniversitetets campusorter, lärcentra eller annat lärosäte på hemorten, alternativt på en svensk ambassad i annat land. Plats bokas av studenten. Obligatoriska moment som kräver närvaro i webb-baserade seminarium under dagtid förekommer.

Behörighet

Minst 60 högskolepoäng i folkhälsovetenskap på grundnivå

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Mer om ämnet: Folkhälsovetenskap

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...