Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp

Spara favorit

Under kursen behandlas olika forskningstraditioner, metoder och design samt forskningsetik. Kursen avslutas med ett självständigt vetenskapligt arbete inom huvudområdet folkhälsovetenskap.

Sammankomster

I studieformen distans ingår träffar vid någon av campusorterna samt en skriftlig tentamina, vilken kan genomföras vid antingen Mittuniversitetets campusorter, annat universitet, ett lärcenter i Sverige eller utomlands vid till exempel en ambassad. Plats bokas av studenten.

Behörighet

Minst 60 högskolepoäng i folkhälsovetenskap på grundnivå

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.