Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp

Spara favorit

Under kursen behandlas olika forskningstraditioner, metoder och design samt forskningsetik. Kursen avslutas med ett självständigt vetenskapligt arbete inom huvudområdet folkhälsovetenskap.

Sammankomster

I studieformen distans ingår träffar vid någon av campusorterna samt en skriftlig tentamina, vilken kan genomföras vid antingen Mittuniversitetets campusorter, annat universitet, ett lärcenter i Sverige eller utomlands vid till exempel en ambassad. Plats bokas av studenten.

Behörighet

Minst 60 högskolepoäng i folkhälsovetenskap på grundnivå

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...