Under kursen behandlas olika forskningstraditioner, metoder och design samt forskningsetik. Kursen avslutas med ett självständigt vetenskapligt arbete inom huvudområdet folkhälsovetenskap.
  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Anmälningskod: MIU-N2131

Sista anmälan: 15 april 2021

Sammankomster

Kursen ges på distans utan träffar på campus, all undervisning sker via en lärplattform och e-mötesverktyg. I kursen ingår en skriftlig tentamina som är möjlig att genomföra på antingen Mittuniversitetets campusorter, lärcentra eller annat lärosäte på hemorten, alternativt på en svensk ambassad i annat land. Plats bokas av studenten. Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO
Obligatoriska moment som kräver närvaro i webb-baserade seminarium under dagtid förekommer.

Behörighet

Minst 60 högskolepoäng i folkhälsovetenskap på grundnivå

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller