Idrottsvetenskap AV, Återgång till spel och omhändertagande av skada, 15 hp

Syftet med kursen är att ge såväl teoretisk som praktisk fördjupning inom ett av de mest diskuterade områdena inom prestationsidrott. Med tanke på den snabba utvecklingen inom idrotten är det av högsta vikt att kontinuerligt modifiera och anpassa riktlinjer för återgång till idrott och omhändertagande av skador. En rad undervisningsmetoder kommer att användas inom kursen, som till exempel föreläsningar, seminarier, praktiska sessioner, individuella fallstudier med flera.

Höstterminen 2023

room Distans med campusträffar, Östersund
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 1
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Östersund
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-V4541

Sista anmälan: 17 april 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 17 april

Undervisningens upplägg

Kursen kommer att ges online, på engelska och med en obligatorisk campusträff i Östersund under höstterminen (som kombineras med parallellkursen “Optimering av idrottsprestation”).

Behörighet

En kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng, i idrottsvetenskap, idrottsmedicin eller fysioterapi.

ELLER

En kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng, och totalt minst 60 högskolepoäng i ett eller flera av följande ämnen: klinisk epidemiologi, träningsfysiologi, testmetoder inom idrottsvetenskap, kinesiologi, biomekanik, coaching och ledarskap, idrottsnäring, idrottsmedicin, träningslära.

OCH

Engelska kurs 6.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000


Andra kurser som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2023-03-23