Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Idrottsvetenskap AV, Coaching, ledarskap och organisation, 7,5 hp

Sport Science MA, Coaching, leadership and organization, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IV010A
Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Coaching, ledarskap och organisation
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Idrott 100%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2010-09-22
Fastställd: 2013-11-25
Senast ändrad: 2016-10-12
Giltig fr.o.m: 2016-09-15

Syfte

Kursens syfte är att fördjupa kunskapen inom coaching, ledarskap och organisation riktat mot idrott. Vidare är syftet att ge en teoretisk och praktisk kunskapsbas för att kunna förstå och använda beteendevetenskapliga modeller i utveckling av idrottslig prestation.

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna:
- utveckla och vägleda idrottare både individuellt och i grupp
- på ett tillämpat sätt visa betydelsen av olika psykologiska och sociala faktorer som inverkar på prestationsförmågan för idrottare
- utveckla förmågan att självständigt integrera och använda kunskaper inom coachning, ledarskap och organisation inom idrott
- hantera komplexa företeelser och frågeställningar inom coachning, ledarskap och organisation inom idrott
- utveckla förutsättningar för en yrkesroll som ställer krav på självständighet som coach, ledare eller tränare (förening, förbund/organisation).

Innehåll

Teorier inom:
- Prestationspsykologi
- Socialpsykologiska aspekter
- Coaching- och ledarskapsmodeller
- Beteendeanalytisk organisationsutveckling (OBM)

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp (inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen) inom idrottsvetenskap, idrott och hälsa, sjukgymnastik, medicin, biologi eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och inkluderar individuellt arbete. Exempel på undervisningsformerna är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och praktiska övningar. Föreläsningar ges till största del via videolänk medans seminarier och praktiska övningar genomförs vid en campusträff. Detaljerad information ges i studiehandledningen.

Examination

Examination sker genom ett individuellt skriftligt arbete.
Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Huber, J. J.
Titel: Applying educational psychology in coaching athletes
Upplaga: 2013
Förlag: Champaign, IL: Human Kinetics
Kommentar: ISBN: 9780736079815

Författare/red: McMorris, T., & Hale, T.
Titel: Coaching science : theory into practice
Upplaga: 2006
Förlag: Chichester: Wiley
Kommentar: ISBN: 9780470010983

Författare/red: Olofsson, R.
Titel: Beteendeanalys i organisationer : handbok i OBM (1. utg. ed.).
Upplaga: 2010
Förlag: Natur & kultur
Kommentar: ISBN: 9789127119789

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Scientific articles will be provided during the course.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.