Idrottsvetenskap AV, Coaching, ledarskap och organisation, 7,5 hp

Kursens syfte är att fördjupa din kunskap inom coaching, ledarskap och organisation riktat mot idrott. Vidare är syftet att ge dig en teoretisk och praktisk kunskapsbas för att kunna förstå och använda beteendevetenskapliga modeller i utveckling av idrottslig prestation. Kursen ges på engelska.
 • Start: Vårterminen 2022
 • Studieperiod: Vecka 3 - 12
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: 1
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Östersund
 • Anmälningskod: MIU-N4170

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Vårterminen 2023

room Distans med campusträffar, Östersund
 • Start: Vårterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 3 - 12
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: 1
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Östersund
 • Anmälningskod: MIU-N4340

Sista anmälan: 17 oktober 2022

Du kan ändra din ansökan till och med 17 oktober

Se kursplanen

Sammankomster

Kursen innehåller en fysisk träff i Östersund (som vanligtvis sträcker sig över två till tre veckodagar) som är obligatorisk för att uppfylla kraven för vissa kursmoduler. Övrig kommunikation sker via verktyget Zoom

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp (inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen) inom idrottsvetenskap, idrott och hälsa inom lärarutbildningen, fysioterapi, psykologi eller motsvarande. Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller