Idrottsvetenskap AV, Optimering av idrottsprestation, 15 hp

Syftet med kursen är att ge en tvärvetenskaplig översikt av optimering inom prestationsidrott. Träning, fysiologiska, biomekaniska och psykologiska principer kommer att diskuteras i relation till den moderna idrottaren med hjälp av en rad undervisningsmetoder, som till exempel föreläsningar, seminarier, praktiska laborationer, individuell reflektion med flera.

Höstterminen 2024

room Distans med campusträffar, Östersund
  • Start: Höstterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 36 - 3
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 1
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Östersund
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-V4033

Sista anmälan: 15 april 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Kursen kommer att ges online, på engelska och med en obligatorisk campusträff i Östersund under höstterminen (som kombineras med parallellkursen ”Återgång till spel och omhändertagande av skada")

Behörighet

En kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng, i idrottsvetenskap, idrottsmedicin eller fysioterapi.

ELLER

En kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng, och totalt minst 60 högskolepoäng i ett eller flera av följande ämnen: klinisk epidemiologi, träningsfysiologi, testmetoder inom idrottsvetenskap, kinesiologi, biomekanik, coaching och ledarskap, idrottsnäring, idrottsmedicin, träningslära.

OCH

Engelska kurs 6.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-05