Idrottsvetenskap AV, Optimering av idrottsprestation, 15 hp

Syftet med kursen är att ge en tvärvetenskaplig översikt av optimering inom prestationsidrott. Träning, fysiologiska, biomekaniska och psykologiska principer kommer att diskuteras i relation till den moderna idrottaren med hjälp av en rad undervisningsmetoder, som till exempel föreläsningar, seminarier, praktiska laborationer, individuell reflektion med flera.

Höstterminen 2023

room Distans med campusträffar, Östersund
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 1
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Östersund
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-V4531

Sista anmälan: 17 april 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 17 april

Undervisningens upplägg

Kursen kommer att ges online, på engelska och med en obligatorisk campusträff i Östersund under höstterminen (som kombineras med parallellkursen ”Återgång till spel och omhändertagande av skada")

Behörighet

En kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng, i idrottsvetenskap, idrottsmedicin eller fysioterapi.

ELLER

En kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng, och totalt minst 60 högskolepoäng i ett eller flera av följande ämnen: klinisk epidemiologi, träningsfysiologi, testmetoder inom idrottsvetenskap, kinesiologi, biomekanik, coaching och ledarskap, idrottsnäring, idrottsmedicin, träningslära.

OCH

Engelska kurs 6.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000


Andra kurser som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2023-03-23