Idrottsvetenskap AV, Självständigt arbete, 15 hp

Syftet med denna kurs är att utbilda studenter med de färdigheter som krävs för att utföra tillämpade forsknings- och utvecklingsprojekt inom elitidrottsmiljöer. Kursen består av ett studentlett evidensbaserat projekt som kommer att kräva kritiskt och lösningsorienterat tänkande. Projektet kommer att genomföras på deltid under 20 veckor med stöd av en vetenskaplig handledare och kommer att utmynna i ett individuellt självständigt arbete om 15 hp. Studenterna förväntas planera, genomföra och presentera sina självständiga arbeten inom denna tidsram.

Vårterminen 2024

room Distans
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 3 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-V4460

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Kursen kommer att ges online och på engelska, men lokalt fältarbete kan förväntas i en miljö vald av studenten.

Behörighet

En kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng, i idrottsvetenskap, idrottsmedicin eller fysioterapi.

ELLER

En kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng, och totalt minst 60 högskolepoäng i ett eller flera av följande ämnen: klinisk epidemiologi, träningsfysiologi, testmetoder inom idrottsvetenskap, kinesiologi, biomekanik, coaching och ledarskap, idrottsnäring, idrottsmedicin, träningslära.

OCH

Engelska kurs 6.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25