Idrottsvetenskap AV, Sjukdoms- och hälsoproblem inom prestationsidrott, 7,5 hp

Syftet med kursen är att ge en översikt över vanliga hälsoproblem inom elitidrott, inklusive epidemiologi, mekanismer, förebyggandet och behandlingsstrategier. Kursens innehåll omfattar ämnen som immunförsvar och infektioner, relativ energibrist inom sport (RED-S), mental hälsa och hälsorisker i extrema miljöer och speciella populationer. Innehållet är baserat på de senaste internationella evidensbaserade riktlinjerna och integrerar teori med kliniskt och praktikers perspektiv. Undervisningsmetoder inkluderar föreläsningar, lärar- och studentledda seminarier, grupparbete och självständiga studier.

Vårterminen 2024

room Distans
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 3 - 12
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-V4030

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Kursen ges online och på engelska.

Behörighet

En kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng, i idrottsvetenskap, idrottsmedicin eller fysioterapi.

ELLER

En kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng, och totalt minst 60 högskolepoäng i ett eller flera av följande ämnen: klinisk epidemiologi, träningsfysiologi, testmetoder inom idrottsvetenskap, kinesiologi, biomekanik, coaching och ledarskap, idrottsnäring, idrottsmedicin, träningslära.

OCH

Engelska kurs 6.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25