Idrottsvetenskap AV, Testmetodik och prestationsanalys, 7,5 hp | miun.se

Idrottsvetenskap AV, Testmetodik och prestationsanalys, 7,5 hp

Kursens syfte är att ge en bakgrund för metoder som används för utvärdering och analys av idrottsprestation samt ge kunskap att självständigt kunna integrera och implementera dessa. Kursen ges på engelska.
  • Start: Höstterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 35 - 44
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 1
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Östersund
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-V4031

Sista anmälan: 19 april 2022

Undervisningens upplägg

Kursen innehåller en fysisk träff i Östersund (som vanligtvis sträcker sig över två till tre veckodagar) som är obligatorisk för att uppfylla kraven för vissa kursmoduler. Övrig kommunikation sker via verktyget Zoom.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp inom idrottsvetenskap, idrott och hälsa inom lärarutbildningen, fysioterapi eller idrottsteknologi.

eller

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i annat huvudområde och sammanlagt minst 60 hp inom något/några av områdena idrottsfysiologi, testmetodik inom idrottsvetenskap, idrottsteknologi, kinesiologi, biomekanik, coaching/lederskap, idrottsnutrition, idrottsmedicin och träningslära.

och

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-11-30