Idrottsvetenskap AV, Träningslära mot vald specialidrott, 7,5 hp

Idrottsvetenskap AV, Träningslära mot vald specialidrott, 7,5 hp

Kursen syftar till att identifiera och utvärdera aktuella utvecklings- och forskningsarbeten mot vald specialidrott. Vidare syftar kursen till att kritiskt analysera olika typer av träningsupplägg utifrån dess evidens och vetenskapliga förankring. Kursen ges på engelska.
 • Start: Vårterminen 2022
 • Studieperiod: Vecka 13 - 22
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: 1
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Östersund
 • Anmälningskod: MIU-N4180

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Se kursplanen

Vårterminen 2023

room Distans med campusträffar, Östersund
 • Start: Vårterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 13 - 22
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: 1
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Östersund
 • Anmälningskod: MIU-N4350

Sista anmälan: 17 oktober 2022

Anmälan öppnar den 15 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 17 oktober

Se kursplanen

Sammankomster

Kursen innehåller en fysisk träff i Östersund (som vanligtvis sträcker sig över två till tre veckodagar) som är obligatorisk för att uppfylla kraven för vissa kursmoduler. Övrig kommunikation sker via verktyget Zoom.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp (inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen) inom idrottsvetenskap, idrott och hälsa inom lärarutbildningen, fysioterapi eller motsvarande. Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller