Idrottsvetenskap GR (A), Vetenskap och praktik inom skidsporter, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Idrottsvetenskap GR (A), Vetenskap och praktik inom skidsporter, 7,5 hp

Sport Science Ba (A), Science and Practice in Ski Sports, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV059G
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Vetenskap och praktik inom skidsporter
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2017-03-01
 • Fastställd: 2017-09-20
 • Senast ändrad: 2021-08-26
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-05

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge inlärningserfarenheter som leder till utveckling av grundfärdigheter och kunskap inom utvalda skididrotter (längdskidåkning, skidskytte och alpint). Kursen fokuserar även på användandet av skididrotter för att öka deltagandet och nivåer i fysisk aktivitet samt för att stärka coaching och motivationsstrategier i idrotten.

Lärandemål

1. Utveckla förståelse för vikten av och implementering av regelbundet, livslång fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil och välmående
2. Utveckla principer för rörelse och teknik för att kunna optimera inlärning och progression
3. Utveckla grundläggande fysisk och coaching skicklighet i utvalda skididrotter
4. Förklara lek- och tävlingskoncept i grupper
5. Förklara historia, struktur, tävlingsstrategier, regler och säkerhet kopplat till utvalda skididrotter

Innehåll

Moment 1 (4 hp)
- Praktisk färdighet och praktiskt användande av utrustning i utvalda skididrotter: längdskidåkning, skidskytte och alpint
- Praktisk kunskap och träning av tekniska aspekter i utvalda skididrotter
- Coaching, utveckling och mini-tävlingar i grupp
- Praktisk utveckling av olika fysiska prestationskomponenter

Moment 2 (3,5 hp)
- Förståelse för användandet av skididrotter för fysisk aktivitet och hälsa
- Teoretisk kunskap om utvalda skididrotter
- Kravanalys i utvalda skididrotter
- Historia och strukturering av idrotterna, tävlingsformat, regler och säkerhet
- Strategier och taktiska komponenter för tävlingsprestation inom utvalda skididrotter

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på engelska och innehåller föreläsningar, praktiska workshop, seminarier, presentationer, studiebesök, grupparbete samt individuellt arbete.

Examination

1000: Praktisk examination, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2000: Tenta och rapport, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Moment 1
Praktisk examination kring grundskickligheter och ledarskap i skididrotter, samt grundläggande fysiska tester.

Moment 2
Skriftlig rapport, muntlig presentation och skriftlig tentamen

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Antalet tentamenstillfällen begränsat till 3.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ljung, Lars
 • Titel: Grunder i längdskidåkning - klassiskt och skejt
 • Upplaga: 2015
 • Förlag: SISU Idrottsböcker

Sidan uppdaterades 2021-08-27