Idrottsvetenskap GR (B), Mätmetodik för utvärdering av fysisk aktivitet och hälsa, 7,5 hp

Denna kurs syftar till att ge kunskap om olika mätmetoder för både fysisk aktivitet och hälsa. Olika typer av mätmetoder av exempelvis energiåtgång med tekniska hjälpmedel, observationstekniker och självrapporterande instrument tas upp och du får utveckla din förmåga att använda och analysera dessa. Kursen syftar också till att utveckla förmåga att värdera och reflektera kring olika metoders reliabilitet och validitet. Undervisning sker på engelska.

Vårterminen 2024

room Campus, Östersund
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 3 - 12
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Östersund
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-V4110

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs som en campuskurs och har undervisning och examination i både praktiska och teoretiska moment som kräver fysisk närvaro på campus.

Behörighet

Idrottsvetenskap GR (A), Fysisk aktivitet och hälsa 7,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-02-04