Idrottsvetenskap GR (B), Testmetodik, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap inom ämnet testmetodik med inriktning mot idrottsvetenskap. Under kursen kommer du få kunskap om tester för att utvärdera bland annat aerob förmåga, styrka, snabbhet, rörlighet och kroppssammansättning. Kursen är en mix av teori och praktik och består av föreläsningar, laborationer, seminarier och praktiskt arbete.

Sammankomster

Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma.

Behörighet

Idrottsvetenskap GR (A), Idrottsfysiologi 7,5 hp, och Idrottsvetenskap GR (A), Kinesiologi 7,5 hp, eller motsvarande behörighet

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.