Idrottsvetenskap GR (B), Testmetodik och evidensbaserad träningslära, 15 hp

Denna kurs syftar till att ge fördjupade kunskaper i olika träningsformer både teoretiskt och praktiskt samt träningsplanering och uppföljning mot ett specifikt mål; Att öka kunskapen av träningsplanering utifrån både evidensbaserad kunskap och praktisk erfarenhet. Kursen ger dig också en teoretisk och praktisk kunskap inom testmetodik med syfte att öka kunskapen om att utvärdera träning och fysisk nivå. Under kursen kommer du få kunskap om tester för att utvärdera bland annat aerob förmåga, anaerob förmåga styrka, snabbhet, rörlighet och kroppssammansättning. Kursen är en mix av teori och praktik och består av föreläsningar, laborationer, seminarier och praktiskt arbete.

Höstterminen 2023

room Campus, Östersund
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 40 - 49
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V4181

Sista anmälan: 17 april 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 17 april

Undervisningens upplägg

Campuskursen har ett flertal fysiska träffar med både undervisning och examination som kräver fysisk närvaro på campus.

Behörighet

Idrottsvetenskap GR (A), Idrottsfysiologi och grundläggande träningslära 15 hp eller motsvarande.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt


Andra kurser som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2023-03-31