Idrottsvetenskap GR (B), Träningslära II, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper inom träningsplanering mot ett specifikt mål. Kursen syftar även till att fördjupa egen teoretisk kunskap och praktisk färdighet inom olika träningsformer.

Sammankomster

Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma.

Behörighet

Idrottsvetenskap GR (A), Idrottsfysiologi 7,5 hp, och Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära I 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.