Idrottsvetenskap GR (C), Examensarbete, 15 hp

I denna kurs genomför du ett självständigt examensarbete inom ämnet idrottsvetenskap genom antingen kvantitativa eller kvalitativa undersökningsmetoder.

Vårterminen 2021

roomCampus, Östersund
  • Start: Vårterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 3 - 22
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Östersund
  • Anmälningskod: MIU-N4200

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Anmälan öppnar den 15 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Sammankomster

Kursen ges som en campuskurs med få fysiska träffar. Beroende på typen av datainsamling för examensarbetet kan en stor del av arbetet i kursen genomföras på distans. Examinationerna i kursen kommer att ske på plats på campus Östersund.

Behörighet

Idrottsvetenskap GR(A), 30 hp, och Idrottsvetenskap GR(B), 30 hp varav minst 7,5 hp Idrottsvetenskap GR(B), Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00