Idrottsvetenskap GR (C), Examensarbete, 15 hp

I denna kurs genomför du ett självständigt examensarbete inom ämnet idrottsvetenskap genom antingen kvantitativa eller kvalitativa undersökningsmetoder.

Vårterminen 2024

room Campus, Östersund
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 3 - 22
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Östersund
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V4090

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Kursen ges som en campuskurs med få fysiska träffar. Beroende på typen av datainsamling för examensarbetet kan en stor del av arbetet i kursen genomföras på distans. Examinationerna i kursen kommer att ske på plats på Campus Östersund.

Behörighet

Idrottsvetenskap GR (A), 30 hp, och Idrottsvetenskap GR (B), 30 hp varav minst 7,5 hp Idrottsvetenskap GR (B), Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-02-04