Idrottsvetenskap GR (C), Prestationsutveckling, 7,5 hp

Inom den här kursen behandlas flera olika faktorer och områden som berör utveckling av prestation inom olika idrotter. Exempel på områden är prestationsanalys, höghöjdsträning, faktorer relaterat till träning i värme och kyla, formtoppning, kombinerat uthållighets- och styrketräning samt andra närliggande områden som relateras till träning. Undervisning sker på svenska men enstaka undervisningstillfällen kan bli på engelska.

Höstterminen 2023

room Campus, Östersund
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 45 - 2
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Östersund
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V4231

Sista anmälan: 17 april 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 17 april

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs som en campuskurs och har undervisning och examination i olika moment som kräver fysisk närvaro på campus.

Behörighet

Minst 60 hp i idrottsvetenskap på grundnivå varav 15 hp idrottsfysiologi och grundläggande träningslära samt 15 hp testmetodik och evidensbaserat träningslära eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-02-04