Idrottsvetenskap GR (C), Promotion av fysisk aktivitet och hälsa, 7,5 hp

Kursen ger insikter om strategier för att främja fysisk aktivitet och hälsa i olika samhällsmiljöer, inklusive skolor, socialcenter, äldreboenden etc. Efter kursen skulle studenterna kunna utforma insatser som riktar sig till olika befolkningsgrupper.

Höstterminen 2023

room Campus, Östersund
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 45 - 2
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Östersund
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-V4241

Sista anmälan: 17 april 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 17 april

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs på Mittuniversitetet i Östersund. Därav innebär samtliga föreläsningar/seminarium/uppgifter sammankomster på Campus. Kursen ges på engelska.

Behörighet

Minst 60 hp i idrottsvetenskap på grundnivå varav 15 hp Idrottsfysiologi och grundläggande träningslära, 7,5 hp fysisk aktivitet och hälsa samt 7,5 hp Mätmetodik för utvärdering av fysisk aktivitet och hälsa, eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-02-04