Idrottsvetenskap GR (C), Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp

Spara favorit

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom den vetenskapliga arbetsprocessens olika områden.

Sammankomster

Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro kan förekomma.

Behörighet

Grundläggande behörighet Idrottsvetenskap GR (B), Vetenskaplig teori och metod I, 7,5 hp eller motsvarande behörighet.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.