Kurspaketet inom idrottsvetenskap syftar till att ge dig en inledande kunskap om människokroppens funktion och förmåga kopplat till fysisk aktivitet och träning. Du lär dig hur olika organ samspelar samt grundläggande om psykologiska processer som finns kopplat till fysisk aktivitet och idrottsutövande.
Kurspaketet består av anatomi, fysiologi, idrottspsykologi, idrottsfysiologi samt träningslära. För att kunna läsa den sista kursen i paketet måste minst 7,5 hp av kursen Anatomi och fysiologi – en introduktion vara avklarad.
Undervisning kan komma att ges på engelska.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-VU010

Sista anmälan: 17 april 2023

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.
(Äldre gymnasiebetyg)

Undervisningens upplägg

Kurspaketet bedrivs online och har inga fysiska träffar där studenten ska delta. Däremot förekommer examinationer, så som tentamen, seminarier och redovisningar som kräver närvaro online vid bestämd tidpunkt. Skriftliga examinationer kan vid enstaka fall genomföras på campus Östersund, lärcentra eller liknande.

Kursplaner

Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi - en introduktion, 15 hp
Idrottsvetenskap GR (A), Idrottsfysiologi och träningslära - en introduktion, 7,5 hp
Psykologi GR (A), Idrottspsykologi – grundläggande psykologiska processer, en introduktion, 7,5 hp

Kontakt

Frågor om kurspaketet

Frågor om kurspaketet

+46(0)10-1428000

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25