Medicinsk vetenskap omfattar flera ämnen som sammantaget syftar till att ge kunskap om människokroppens byggnad och funktion vid hälsa och sjukdom.

Ämnen som ingår är:
Anatomi – läran om den friska människokroppens byggnad
Fysiologi – läran om den friska människokroppens funktion
Patologi – läran om sjukliga förändringar i organ och organsystemens byggnad
Patofysiologi – läran om sjukliga förändringar i organ och organsystemens funktion
Farmakologi – läran om läkemedels omsättning och verkan
Mikrobiologi – läran om olika mikrober som till exempel bakterier och virus, samt näringslära
I ämnesområdet ingår även preventiv medicin, vilket innebär förebyggande hälsovård och folkhälsoarbete.

Sidan uppdaterades 2020-10-14