Medicinsk vetenskap AV, Akut omhändertagande, 7,5 hp

Kunskap om akut omhändertagande är en viktig kompetens hos kliniskt verksamma sjuksköterskor och är nödvändig inom många områden, till exempel på akutmottagningar, hälsocentraler och vårdavdelningar. Du ges möjlighet att inhämta fördjupade omvårdnadskunskaper inom akut omhändertagande, med stort fokus på medicinsk vetenskap. Kursen vänder sig till dig som kliniskt verksam sjuksköterska och innehåller bland annat patofysiologi, diagnos och behandling av akuta tillstånd och sjukdomar, patientsäkerhet, övervakning av vitala organfunktioner, chock och hypotermi.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 44
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V7231

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen är 100 % distansbaserad med en salstentamen och tre (3) sammankomster via nätet, varav två (2) av dessa är obligatoriska.
Salstentamen kan skrivas vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola. Plats bokas av studenten. Se regler för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO.

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25