Medicinsk vetenskap AV, Akut omhändertagande, 7,5 hp

Kunskap om akut omhändertagande är en viktig kompetens hos kliniskt verksamma sjuksköterskor och är nödvändig inom många områden, till exempel på akutmottagningar, hälsocentraler och vårdavdelningar. Du ges möjlighet att inhämta fördjupade omvårdnadskunskaper inom akut omhändertagande, med stort fokus på medicinsk vetenskap. Kursen vänder sig till dig som kliniskt verksam sjuksköterska och innehåller bland annat patofysiologi, diagnos och behandling av akuta tillstånd och sjukdomar, patientsäkerhet, övervakning av vitala organfunktioner, chock och hypotermi.
  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 35 - 44
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-O7081

Sista anmälan: 15 april 2021

Sammankomster

Kursen är 100 % distansbaserad med en salstentamen och tre (3) sammankomster via nätet, varav två (2) av dessa är obligatoriska.
Salstentamen kan skrivas vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola. Plats bokas av studenten. Se regler för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO.

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller