Medicinsk vetenskap AV, Diabetes Mellitus, 15 hp

Kursen fokuserar på fördjupade kunskaper vid vård och omvårdnad vid olika typer av diabetes. Vidare är fokus att kunna bedöma och åtgärda komplexa medicinska vårdbehov och specifik omvårdnad baserat på ett personcentrerat förhållningssätt. Kursen ger dig möjlighet att inhämta fördjupade kunskaper i egenvård av diabetes, och i pedagogik och samtalsmetodik i mötet med personen som är drabbad av diabetes.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V7281

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen är till 100 % distansbaserad utan fysiska sammankomster. Digitala sammankomster förekommer, varav tre (3) obligatoriska, kopplade till examination.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen 180 hp, varav minst 15 hp examensarbete alternativt avlagd kandidatexamen 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25